تالار گفتگوی شهر پرند

نسخه‌ی کامل: مسکن مهر ما چه موقع آماده می‌شود؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
خدا بیامرزد پدر و مادر محمود احمدی‌نژاد را، که به تدبیر او، ما در سال ۱۳۸۶ برای مالک خانه شدن در طرح مسکن مهر ثبت نام کردیم.

بعدها دعوتمان کردند به فاز ۶ شهر پرند و نمونه آپارتمان‌هایی که قرار بود ما نیز مالک یکی از آن‌ها شویم نشان‌مان دادند و درخواست کردند که آورده درخواستی‌شان را سریعا به حساب‌شان واریز کنیم. ما هم با قرض و قوله سریعا واریز کردیم...

سال ۱۳۹۶ سر زدیم به شرکت عمران پرند، و پرسیدیم مسکن مهر ما چه موقع آماده می‌شود؟ و چه موقع می‌توانیم ساکن خانه خودمان شویم؟

مسئولی که آنجا بود با نیشخندی گفت برگرد به همانجا که زندگی می‌کنی و برای خودت دمنوشی درست کن و بنوش و صبر کن تا شاید روزی روزگاری ساخت خانه شما را آغاز کنند!

مسکن مهر ما چه موقع آماده می‌شود؟
هنوز در دست طراحی است!  Big Grin