تالار گفتگوی شهر پرند
درمانگاه و داروخانه شبانه روزی مهر پرند - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی شهر پرند (https://iparand.com)
+-- انجمن: شهر پرند (شهر شناسی) (https://iparand.com/Forum-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: مراکز بهداشتی و درمانی شهر پرند (https://iparand.com/Forum-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)
+--- موضوع: درمانگاه و داروخانه شبانه روزی مهر پرند (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)درمانگاه و داروخانه شبانه روزی مهر پرند - parand - 12-10-2018

ساختمان پزشكان
آدرس: فاز ۲- خیابان ستاره – روبروی مسجدامام حسن مجتبی(ع)
تلفن: 4721731 -021

درمانگاه و داروخانه شبانه روزی مهر پرند
آدرس: فاز ۲- ابتدای خيابان آسمان
تلفن: 9- 4727041 -021

منبع: روابط عمومی شركت عمران شهر پرند