تالار گفتگوی شهر پرند
فروشگاه‌ها و مراکز خرید پرند - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی شهر پرند (https://iparand.com)
+-- انجمن: شهر پرند (شهر شناسی) (https://iparand.com/Forum-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: مراکز خرید و رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌های شهر پرند (https://iparand.com/Forum-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)
+--- موضوع: فروشگاه‌ها و مراکز خرید پرند (/Thread-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)فروشگاه‌ها و مراکز خرید پرند - parand - 12-10-2018

فروشگاه اتکا

نشانی: فاز ۲ - خیابان ستاره
تلفن :
021-56725939