تالار گفتگوی شهر پرند
كنسرت پرند محمد عليزاده - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی شهر پرند (https://iparand.com)
+-- انجمن: خبرهای روز شهر پرند (https://iparand.com/Forum-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)
+--- انجمن: فرهنگی (شهر پرند) (https://iparand.com/Forum-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF)
+--- موضوع: كنسرت پرند محمد عليزاده (/Thread-%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87)كنسرت پرند محمد عليزاده - parand - 12-12-2018

برای اولین بار كنسرت محمد عليزاده در شهر پرند
[عکس: attachment.php?aid=6]

زمان اجرا:
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۹ شب

سالن اجرا : 
سالن ورزشی آینده سازان، سالن اصلی، جایگاه همکف

خرید بلیت اینترنتی:
ایران کنسرت